Meny

Undervisning

Undervisning Kingdom Konferens - Februari 2024

Dag 1, Pass 1

Dag 1, Pass 2

Dag 1, Pass 3

Dag 2, Pass 4

Dag 2, Pass 5

Dag 2, Pass 6

Dag 3, Pass 7

Dag 3, Pass 8

Dag 3, Pass 9

Dag 3, Pass 10

Dag 4, Pass 11 - Söndagsgudstjänst

Undervisning Vi är MKC

Undervisning Du är, Du har, Du kan

1 Guds älskade barn som PDF

1Gudsalskadebarn.png Här kan du läsa hela häftet

2 Guds välsignade förbundspartner som PDF

gudsforbundsparnet.png Här kan du läsa hela häftet

3 Guds heliga tempel som PDF

Gudsheligatempel.png Här kan du läsa hela häftet

4 Guds nya fantastiska skapelse som PDF

Gudsskapelse.png Här kan du läsa hela häftet

5 Guds sanna tillbedjare som PDF

Gudssannatillbedjare.png Här kan du läsa hela häftet

6 Guds villiga medarbetare som PDF

Gudsvilligamedarbetare.png Här kan du läsa hela häftet

7 Guds trogna förvaltare som PDF

Gudstrognaforvaltare.png Här kan du läsa hela häftet

8 Guds tappre stridsman som PDF

Gudstapprestridsman.png Här kan du läsa hela häftet

VI sponsrar MKCs arbete

allbygglogga.jpg

Följ oss på sociala medier

socialamedier2.png

Här finns våra senaste predikningar

predikan.png

Melleruds Kristna Center - info@mkcmejeriet.se - 070-2678581