Meny

Undervisning

1 Guds älskade barn som PDF

1Gudsalskadebarn.png Här kan du läsa hela häftet

2 Guds välsignade förbundspartner som PDF

gudsforbundsparnet.png Här kan du läsa hela häftet

3 Guds heliga tempel som PDF

Gudsheligatempel.png Här kan du läsa hela häftet

4 Guds nya fantastiska skapelse som PDF

Gudsskapelse.png Här kan du läsa hela häftet

5 Guds sanna tillbedjare som PDF

Gudssannatillbedjare.png Här kan du läsa hela häftet

6 Guds villiga medarbetare som PDF

Gudsvilligamedarbetare.png Här kan du läsa hela häftet

7 Guds trogna förvaltare som PDF

Gudstrognaforvaltare.png Här kan du läsa hela häftet

8 Guds tappre stridsman som PDF

Gudstapprestridsman.png Här kan du läsa hela häftet

VI sponsrar MKCs arbete

allbygglogga.jpg

Följ oss på sociala medier

socialamedier2.png

Melleruds Kristna Center - info@mkcmejeriet.se - 070-2678581