Meny

Mission

Passion för Mission

Missionsarbetet i Melleruds Kristna Center är något som vuxit allt eftersom. I församlingens tidiga år var fokuset på missionen i mindre skala, medans vi nu på olika sätt har fått vara med och bidra på flera platser, både i Mellerud, Dalsland, Sverige och Världen. Vi har passion för mission, både här och där.
Läs mer om de olika arbeten, i Etiopien och Indien, som vi är med och bidrar till.
Var gärna med och stöd vårt arbete för att nå de onådda. Läs mer om hur vi understödjer fadderpastorer i Etiopien.

Kanalyran_scen.JPG

VI sponsrar MKCs arbete

allbygglogga.jpg

Följ oss på sociala medier

socialamedier2.png

Här finns våra senaste predikningar

predikan.png

Melleruds Kristna Center - info@mkcmejeriet.se - 070-2678581